Walker33

Comment history with magingam123

Comments

Displaying 1 - 1 of 1 comments

]/[url=http://ds-b.jp/]ビジ スブログ[/url]
Tôi sinh ra ở mảnh đất năm nào cũng oằn mình gánh chịu thiên tai, chứng kiến nhà mình bị tốc mái, gãy đổ không ít lần, những cú điện thoại lúc nửa đêm bao giờ cũng khiến giật mình thon thót. Nên thấy thương quá những giọt nước mắt câm lặng của người Nhật những ngày này".

Posted by magingam123 on Jul 1, 11 2:39 am