About Me

I work as an administrative assistant
Interests golfing, hiking
Music beatles, monkees
Movies godfather, harold & maude, star wars

Comments

Showing latest 4 of 4 comments

]/[url=http://ds-b.jp/]ビジ スブログ[/url]
Tôi sinh ra ở mảnh đất năm nào cũng oằn mình gánh chịu thiên tai, chứng kiến nhà mình bị tốc mái, gãy đổ không ít lần, những cú điện thoại lúc nửa đêm bao giờ cũng khiến giật mình thon thót. Nên thấy thương quá những giọt nước mắt câm lặng của người Nhật những ngày này".

By magingam123 on Jul 1, 2011 2:39 am · History

thank you.

By twodreamlovers on Jun 5, 2011 11:01 pm · History

Statistics

Status
Winks 0
Comments 4
Page views 10,480
Posts 0
Group Member
Registered May 21, 2011
Last update May 21, 2011

Web Skills

HTML, PHP, Photoshop